Увеличават се вноските по застраховката Гражданска отговорност

Увеличават се вноските по застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите, определени с решение на Комисията за финансов надзор (КФН), по предложение на Гаранционния фонд. КФН взе решение за откриване на производство по издаване на общ административен акт – Решение за определяне размера на вноските за Гаранционния фонд по чл. 554, т. 1 от КЗ във „Фонда …

Увеличават се вноските по застраховката Гражданска отговорност Read More »