Азбука на застраховка Гражданска отговорност 15

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 15: Какво трябва да направя за да ми покрият вредата по гражданска отговорност? Как удостоверяваш правото да получиш обезщетение? Как се удостоверява застрахователно събитие по гражданска отговорност?