Водач без регистрация заради Гражданска

Не се наказва водач на МПС с прекратена регистрация заради липса на Гражданска отговорност – ако собственикът не е уведомен

Наказания за водач без Гражданска: Не се наказва водач на МПС с прекратена регистрация заради липса на Гражданска отговорност – ако собственикът не е уведомен, но водачът като деец е длъжен да знае, че не е налице сключена застраховка „Гражданска отговорност“