Прекратяване на двустранното споразумение „Зелена карта“ с Беларус и Русия – какво означава това?

Прекратяване на двустранното споразумение „Зелена карта“ с Беларус и Русия – какво означава това – сертификатите „Зелена карта“ ще са валидни за териториите на Беларус и Русия до 31.05.2023 г. 23:59 часа.