Азбука на застраховка Гражданска отговорност 6

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 6: Срок на валидност на полицата гражданска отговорност, Зелена карта